top of page
Concrete Wall

הישגים משפטיים

עיתון דבר

ביה"ד בפסק דין תקדימי: ההסתדרות היא הארגון היציג ב"תן ביס"

עו"ד אלעד מורג היה שותף לצוות המשפטי שייצג את הסתדרות העובדים הכללית החדשה בבקשה שהגישה כנגד בעליה של רשת המשלוחים "תן ביס". ביה"ד הכיר בהסתדרות כארגון העובדים היציג בחברה; דחה את טענות החברה ביחס להתנהלות  בהקמת ההתארגנות; קבע כי הנהלת החברה התערבה באופן פסול בהתארגנות והשית עליה קנס בגובה 80,000 ש"ח.

עיתון דבר

ביה"ד קבע: תן-ביס מתערבת בהתארגנות עובדיה בהסתדרות

משרדנו שותף לצוות המשפטי המייצג את הסתדרות העובדים הכללית החדשה בעניין התאגדות העובדים שהקימו שליחי "תן ביס". ביה"ד הורה לחברה לחדול מלהפעיל "פורום עובדים פנימי" שהוצג לעובדים כחלופה להתאגדות ונתן צו מניעה גם נגד התערבות פסולה של מנהלים בכירים בחברה, אשר נתפסו מפקחים על החתמה של עובדי החברה על טופסי ביטול חברות.

עיתון דבר

בג"ץ: ההסתדרות הכללית היא הארגון היציג בנמל אשדוד

עו"ד אלעד מורג היה שותף לצוות המשפטי שייצג את הסתדרות העובדים הכללית החדשה בעתירה לבג"ץ שעסקה בטענת ההסתדרות הלאומית להיותה ארגון העובדים היציג בנמל אשדוד. הרכב שופטי בג"ץ החליט שלא להתערב בהכרעת ביה"ד הארצי אשר קבע כי ההסתדרות הכללית היא ארגון העובדים היציג בנמל והציע להסתדרות הלאומית למשוך את עתירתה בנושא.

עיתון דבר

 בית הדין: האחיות יכולות להמשיך בעיצומים, ללא קיזוז משכרן

עו"ד אלעד מורג ייצג את הסתדרות העובדים הכללית החדשה במסגרת בקשה לצו מניעה שהגישה המדינה כנגד עיצומי האחיות. בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב דחה את טענות המדינה כי העיצומים כנגד עומס המטלות הם 'שביתה פוליטית', תוך שקבע כי "הטענה שהאקרדיטציה לא יוצרת נטל נוסף לא גובתה בעדויות".

עיתון דבר

ביה"ד הארצי לעבודה: ההסתדרות היא הארגון  היציג ב"נס טכנולוגיות"

עו"ד אלעד מורג ייצג את איגוד עובדי ההייטק בעניין שאלת יציגות ההסתדרות בקרב עובדי חברה נס טכנולוגיות.  ביה"ד הארצי לעבודה דחה את הערעור שהגישה חברת נס טכנולוגיות וקבע כי ההסתדרות הייתה ונותרה ארגון העובדים היציג בקרב כ-3,000 עובדיה, תוך שהפנה את הצדדים להמשיך במו"מ להסכם קיבוצי ראשון.

עיתון דבר

ביה"ד: ההסתדרות היא ארגון העובדים היציג ב"בית הדר"

עו"ד נטלי שוכוביצקי ייצגה את הסתדרות העובדים הכללית החדשה במסגרת עתירה שהגישה, לאור סירוב המרכז הרפואי להכיר בהתארגנות העובדים שהקימו העובדים.

עיתון דבר

מפקחי הבנייה עצרו את העיצומים וינהלו מו"מ במקביל לחזרתם לעבודה

עו"ד אלעד מורג ייצג את הסתדרות העובדים הכללית החדשה בעניין עיצומים בהם נקטו מפקחי בנייה בעקבות תיקון לחוק התכנון והבנייה שהרחיב את הסמכות שלהם למתן קנסות על עבירות בנייה, בטענה כי שליחתם לחלק קנסות חושפת אותם לגילויי אלימות מצד עברייני הבנייה.

>  לכתבה המלאה

עיתון דבר

הושגה הסכמה בבית הדין: שביתת עובדי ופורג'ט הופסקה לטובת מו"מ, ההנהלה לא תעסיק שוברי שביתה

עו"ד אלעד מורג ייצג את הסתדרות העובדים הכללית החדשה בעניין שביתת עובדי מפעל ופורג'ט. במסגרת דיון שהתקיים בפני בית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע, הוסכם בית הצדדים כי העובדים יחזרו לעבודה לטובת ניהול משא ומתן וההנהלה לא תעסיק עובדים חלופיים במקום העובדים השובתים.

עיתון דבר

צווי המניעה נדחו: עובדי מחלבת טרה יוכלו לנקוט צעדים ארגוניים

במסגרת הליווי השוטף שמעניק משרדנו לוועד עובדי מחלבת טרה, ייצג עו"ד אלעד מורג את ועד העובדים בביה"ד לעבודה במסגרת בקשה לצו מניעה שהגישה החברה כנגד צעדים ארגוניים בהם נקטו העובדים. ביה"ד לעבודה קבע כי לנוכח הצעדים החד צדדיים בהם נקטה החברה, אין מקום להעתר לבקשת החברה ולמנוע מהעובדים את זכות השביתה.

עיתון דבר

חברת "נטו" תשלם להסתדרות חצי מיליון על פגיעה בהתאגדות עובדיה

עו"ד אלעד מורג ייצג את הסתדרות העובדים הכללית החדשה בעניין התאגדות עובדים ראשונית שהוקמה בחברת "נטו". ביה"ד הארצי לעבודה דחה את הערעור של יבואנית ומשווקת המזון וקבע כי פגעה בעובדיה וניסתה לסכל את התארגנותם בהסתדרות בצורה בוטה וחריפה. בהתאם, נפסק כי החברה תפצה את ההסתדרות בסך 500,000 ₪.

עיתון דבר

תקדים: רמי לוי ישלם פיצויים בסך 1.5 מיליון ₪ בגין פגיעה בהתארגנות 

עו"ד אלעד מורג ייצג את הסתדרות העובדים הכללית החדשה בבקשה שהגישה כנגד 'רמי לוי שייווק השקמה' ומר רמי לוי בגין צעדים שנקטו כנגד התארגנות העובדים שקמה בחברה. ביה"ד קבע כי "רמי לוי והרשת שבבעלותו "פגעו בהתארגנות העובדים באופן קיצוני – תוך פגיעה במובילי ההתארגנות והצרת צעדיהם באופן בוטה", והשית על לוי פיצוי כספי חסר תקדים בגין 1,500,000 שקלים. 

עיתון דבר

בית הדין: עובד בחברת הדלק טן שפוטר בעקבות התאגדות יוחזר לעבודה

עו"ד אלעד מורג ייצג את הסתדרות העובדים הכללית החדשה בבקשה שהגישה למניעת פיטוריו של מנהל תחנת דלק בחברת הדלק "טן". חודשיים אחרי שהוקם בחברה ועד עובדים, שהוא פעיל בו, ואחרי 13 שנים בעבודה בלי בעיות זומן העובד לשימוע לפני פיטורין. בית הדין קבע שהחברה לא הוכיחה שלא מדובר בניסיון להתנכל להתארגנות.

עיתון דבר

בג"ץ דחה את עתירת המדינה שביקשה לפגוע בשכר עובדים שובתים

עו"ד אלעד מורג היה שותף בצוות המשפטי שייצג את הסתדרות העובדים הכללית החדשה, במסגרת עתירה שהגישה המדינה בעניין תשלום שכר לעובדים אשר שבתו שביתה חלקית בנמל אשדוד. בהחלטת בג"ץ, נדחתה עתירת המדינה, אשר ביקשה להעמיד לרשות המעסיק כלים קיצוניים לפגיעה בשכר, כדוגמת הפחתה כראות עיניו ללא פניה לבית הדין.

עיתון דבר

 "מסיעי שדרות" פגעה בהתארגנות העובדים ותשלם 200 אלף ₪

עו"ד אלעד מורג ייצג את הסתדרות העובדים הכללית החדשה בעתירה שהגישה בעניין פגיעה בזכות ההתארגנות של עובדי חברת מסיעי שדרות. בית הדין האזורי לעבודה בב"ש קבע כי מנהלי החברה פגעו בעובדים שהקימו ועד עובדים בחברה והוסיף כי רק פיצוי גבוה ירתיע מעסיקים מלפעול כך בעתיד.

>  לכתבה המלאה

עיתון דבר

ביה"ד: "מאורות המעיין"  תשלם 3000 ש”ח על כל יום שהגננת לא מוחזרת לעבודה

עו"ד אלעד מורג ייצג את החטיבה החרדית בהסתדרות העובדים הכללית החדשה בבקשת ביזיון שהגישה כנגד רשת הגנים החרדיים "מאורות המעיין". שופט בית הדין לעבודה בבאר שבע קבע: רשת הגנים והמנכ"ל שלה ביזו את בית הדין ופגעו בהתארגנות הגננות והסייעות - לאחר שפיטרו את מובילת ההתאגדות ולא השיבו אותה לתפקידה.

עיתון דבר

ביה"ד לצד העובדים: על המדינה להידבר עם נציגות עובדי מקורות

משרדנו מייצג את הסתדרות העובדים הכללית החדשה, בעניין סכסוך עבודה עליו הכריזה  בעקבות כוונת רשות המים להכניס שינויים אשר עתידים להשפיע על זכויות העובדים ועתידם התעסוקתי. ביה"ד לעבודה דחה את בקשת מקורות אשר ביקשה למנוע את הצעדים הארגוניים  וקבע כי על המדינה לנהל מו"מ עם נציגות העובדים.

עיתון דבר

ביה"ד הארצי לעבודה בהחלטה היסטורית: הצו שמנע מעובדי נמל אשדוד לשבות - יפקע

משרדנו ייצג את איגוד עובדי התחבורה בהסתדרות בהליך שעסק בזכותם של עובדי נמל אשדוד לשבות לנוכח הרפורמה בנמלים והשלכותיה על העובדים. בהחלטה חשובה שיצאה מבית הדין הארצי לעבודה, קבע הרכב מורחב כי בתום 7.5 שנים חוזרת לידי ההסתדרות ועובדי נמל אשדוד זכות השביתה. 

עיתון דבר

מכרזים במכון התקנים יועברו לנציגות העובדים לפני פרסומם

במסגרת הליווי השוטף שמעניק משרדנו להסתדרות ההנדסאים בישראל, הגיש המשרד בקשה לצו מניעה כנגד כוונת הנהלת מכון התקנים לפרסם מכרזים, תוך השמטת זכותם של הנדסאים להתמודד בהם. ביה"ד קבע כי ככל שההנהלה תבקש לפרסם מחדש את המכרזים, היא תעביר אותם לידי נציגות העובדים, כדי שניתן יהיה לפנות לבית הדין ולקבל בעניינם החלטה.

עיתון דבר

בית הדין ביטל את פיטורי עובדי "נגב קרמיקה" והורה לנהל מו"מ עם ההסתדרות

עו"ד אלעד מורג ייצג את הסתדרות העובדים הכללית החדשה במסגרת בקשה לצו מניעה שהגישה כנגד פיטוריהם של עובדי מפעל נגב קרמיקה, על רקע סגירת המפעל, באופן חד צדדי וללא משא ומתן. ביה"ד האזורי לעבודה בב"ש ביטל את מכתבי הפיטורים ל-140 העובדים וקבע כי על החברה לנהל עם ההסתדרות משא ומתן.

עיתון דבר

בית הדין לעבודה האריך את הצו המונע פיטורין במפעל טבע אשדוד

עו"ד אלעד מורג ייצג את הסתדרות העובדים הכללית החדשה בבקשה שהגישה כנגד חברת טבע ומשרד הבריאות בדרישה לבטל את פיטורי עשרות עובדי מפעל טבע מדיקל באשדוד ולמנוע את סגירתו לפני שמוצה מו"מ עם רוכשים פוטנציאליים. הרכב בית הדין האזורי לעבודה בב"ש נתן צו המונע את הפיטורין.

עיתון דבר

שביתה בחברת לאומי קארד על רקע מבוי סתום במו"מ

עו"ד אלעד מורג ייצג את הסתדרות העובדים הכללית החדשה בעניין שביתת העובדים בחברת לאומי קארד על רקע מבוי סתום במשא ומתן להסכם קיבוצי. בית הדין לעבודה קבע כי העובדים יוכלו להשבית גם את מוקד האישורים והחסימות האסטרטגי.

עיתון דבר

ביה"ד: פיטורי גננות שפעלו להקמת התארגנות  ראשונית יבוטלו
 

עו"ד אלעד מורג ייצג את החטיבה החרדית בהסתדרות העובדים הכללית החדשה בעתירה שהגישה כנגד פיטורי גננות בשל העובדים שהצטרפו להסתדרות. בית הדין הורה על ביטול הפיטורים המפרים.

bottom of page