Concrete Wall

הסכמים קיבוציים

morag-hand.png
31693047_2498896703664556_27546909158292

עיתון דבר

הסכם היסטורי באגד העלה את שכר הנהגים ההתחלתי ל-43.5 ש"ח 

עו"ד אלעד מורג ייצג את איגוד עובדי התחבורה במו"מ לגיבוש הסכם קיבוצי פורץ דרך שהביא לשיפור דרמטי בשכרם של אלפי נהגי החברה והציב אותם בראש תנאי ההשתכרות בענף.

050519_heskem-1026x684.jpg

עיתון דבר

הסכם קיבוצי ראשון לטייסי ק.א.ל

עו"ד נטלי שוכוביצקי ייצגה את איגוד עובדי התחבורה בהסתדרות במסגרת משא ומתן לגיבוש הסכם קיבוצי ראשון המסדיר את תנאי עבודתם ושכרם של טייסי חברת ק.א.ל - קווי אוויר למטען בע"מ. 

17324959_news_body_heb_2_1_1608558139.jp

אתר ההסתדרות

הנהלת בזק, ועד העובדים וההסתדרות חידשו את ההסכם הקיבוצי

במסגרת הייעוץ השוטף שנותן משרדנו לארגון עובדי בזק, עו"ד אלעד מורג ליווה את צד העובדים במשא ומתן ובגיבוש הסכם קיבוצי הקובע, בין היתר, זכאות למענק חתימה בסך 40 מיליון ₪ ותנאי שכר ופרישה משופרים.

070917_histadrut-1026x684.jpg

עיתון דבר

הסכם קיבוצי ל-85 נהגי החברה לפיתוח השומרון בע"מ

עו"ד נטלי שוכוביצקי ייצגה את איגוד עובדי התחבורה בהסתדרות במסגרת מו"מ לגיבוש הסכם קיבוצי לנהגי החברה לפיתוח השומרון. ההסכם  הסדיר, בין היתר, תוספות שכר, תקופת ניסיון וקביעות, שיפור התנאים הסוציאליים ועוד, והניב לעובדים תנאים העולים על אלה שקבועים בהסכם הענפי.

180616_bus1.jpg

כלכליסט

הסכם קיבוצי כללי ראשון בענף ההיסעים הפרטיים

עו"ד אלעד מורג היה שותף לצוות המשפטי שייצג את איגוד עובדי התחבורה בהסתדרות במו"מ להסכם קיבוצי בענף ההיסעים הפרטיים. ההסכם, שהורחב בצו הרחבה, מסדיר את תנאי העסקתם של אלפי נהגים.

17537672_news_body_heb_2_1_1616413601.jp

אתר ההסתדרות

הסכם קיבוצי ראשון לעובדי מערך בוחני הנהיגה בחברת "מילגם"

במסגרת הליווי השוטף שנותן משרדנו לאיגוד עובדי התחבורה בהסתדרות, עו"ד נטלי שוכוביצקי ייצגה את צד העובדים במשא ומתן ובניסוח הסכם קיבוצי ראשון לעובדי מערך בוחני הנהיגה בחברת "מילגם".

IAS

הסכם קיבוצי לעובדי הקרקע ואחזקת המטוסים בארקיע

עו"ד אלעד מורג ייצג את איגוד עובדי התחבורה בהסתדרות במו"מ להסכם קיבוצי, הקובע שיפור בתנאי ההעסקה של עובדי אחזקת המטוסים והקרקע. במקביל, נחתם הסכם לפיו עובדים שהעסקתם בחברה תסתיים נוכח צעדי התייעלות, ייהנו מפיצויים מוגדלים של עד 200%.

636511933211875000_800x392.jpg

גלובס

הסכם היסטורי בין ההסתדרות לעיריית דימונה: תנאי העסקת עובדי הקרן לפיתוח דימונה יושוו לתנאי עובדי העירייה

עו"ד אלעד מורג ייצג את הסתדרות העובדים הכללית החדשה בניסוח הסכם קיבוצי ראשון לעובדי הקרן לפיתוח דימונה.

050417_ups.jpg

עיתון דבר

הסכם קיבוצי ראשון בחברת UPS

עו"ד אלעד מורג ייצג את איגוד עובדי התחבורה בהסתדרות במסגרת המשא ומתן וניסוח הסכם קיבוצי ל לעובדי חברת I.O.P.S קבלן השירות המורשה של ענקית המשלוחים הבינלאומית בארץ.

Screen Shot 2021-06-06 at 12.35.11.jpg

מעריב

הסכם היסטורי בנמל אשדוד

אחרי קרוב לשמונה שנים של מו"מ בהובלת ההסתדרות נחתמה אחת הרפורמות החשובות במשק בין המדינה. משרדנו ייצג את איגוד עובדי התחבורה בהסתדרות, בהליכים המשפטיים שנלוו למשא ומתן ועסקו בזכות השביתה של העובדים.  

17036152_news_body_heb_2_1_1557229378.jp

אתר ההסתדרות

הסכם קיבוצי לעובדי חברת אייר פראנס-KLM

עו"ד אלעד מורג ייצג את איגוד עובדי התחבורה בהסתדרות במסגרת מו"מ לגיבוש הסכם קיבוצי שכלל, בין היתר, קביעת תוספות שכר על סוגים שונים של משמרות, משכורת 13, הגדלת דמי האש"ל והגדלת תעריף ימי ההבראה.

CAL0272952_l.jpg

כלכליסט

הסכם קיבוצי במספנות ישראל

עו"ד אלעד מורג ייצג את הסתדרות העובדים הכללית החדשה בניסוח הסכם קיבוצי ראשון בחברת מספנות ישראל, אשר העניק לעובדים, בין היתר, תוספת שכר מצטברת של כ-16%