top of page
Concrete Wall

הסכמים קיבוציים

אתר ההסתדרות

הסכם קיבוצי ראשון לעובדי מערך בוחני הנהיגה בחברת "טלדור"

 במסגרת הליווי השוטף במעניק משרדנו לאיגוד עובדי התחבורה בהסתדרות, עו"ד נטלי שוכוביצקי ייצגה את צד העובדים במשא ומתן ובניסוח הסכם קיבוצי ראשון לעובדי מערך בוחני הנהיגה בחברת "טלדור" אשר יחול על כ-124 בוחנים מאזור המרכז ועד אילת.

אתר ההסתדרות

הסכם קיבוצי כללי ראשון בענף ההיסעים הפרטיים

עו"ד אלעד מורג היה שותף לצוות המשפטי שייצג את איגוד עובדי התחבורה בהסתדרות במו"מ להסכם קיבוצי בענף ההיסעים הפרטיים. ההסכם, שהורחב בצו הרחבה, מסדיר את תנאי העסקתם של אלפי נהגים.

אתר ההסתדרות

הסכם קיבוצי ראשון לעובדי מערך בוחני הנהיגה בחברת "מילגם"

במסגרת הליווי השוטף שנותן משרדנו לאיגוד עובדי התחבורה בהסתדרות, עו"ד נטלי שוכוביצקי ייצגה את צד העובדים במשא ומתן ובניסוח הסכם קיבוצי ראשון לעובדי מערך בוחני הנהיגה בחברת "מילגם".

אתר ההסתדרות

הסכם קיבוצי לעובדי חברת אייר פראנס-KLM

עו"ד אלעד מורג ייצג את איגוד עובדי התחבורה בהסתדרות במסגרת מו"מ לגיבוש הסכם קיבוצי שכלל, בין היתר, קביעת תוספות שכר על סוגים שונים של משמרות, משכורת 13, הגדלת דמי האש"ל והגדלת תעריף ימי ההבראה.

אתר ההסתדרות

הסכם היסטורי בנמל אשדוד להסדרת תנאי העובדים ברפורמה

אחרי קרוב לשמונה שנים של מו"מ בהובלת ההסתדרות נחתמה אחת הרפורמות החשובות במשק בין המדינה. משרדנו ייצג את איגוד עובדי התחבורה בהסתדרות, בהליכים המשפטיים שנלוו למשא ומתן ועסקו בזכות השביתה של העובדים.  

אתר ההסתדרות

הסכם קיבוצי ראשון בחברת UPS

עו"ד אלעד מורג ייצג את איגוד עובדי התחבורה בהסתדרות במסגרת המשא ומתן וניסוח הסכם קיבוצי ל לעובדי חברת I.O.P.S קבלן השירות המורשה של ענקית המשלוחים הבינלאומית בארץ.

אתר ההסתדרות

הסכם היסטורי באגד העלה את שכר הנהגים ההתחלתי ל-43.5 ש"ח 

עו"ד אלעד מורג ייצג את איגוד עובדי התחבורה במו"מ לגיבוש הסכם קיבוצי פורץ דרך שהביא לשיפור דרמטי בשכרם של אלפי נהגי החברה והציב אותם בראש תנאי ההשתכרות בענף.

אתר ההסתדרות

הסכם קיבוצי בחברה לפיתוח השומרון בע"מ

עו"ד נטלי שוכוביצקי ייצגה את איגוד עובדי התחבורה בהסתדרות במסגרת מו"מ לגיבוש הסכם קיבוצי לנהגי החברה לפיתוח השומרון. ההסכם  הסדיר, בין היתר, תוספות שכר, שיפור התנאים הסוציאליים ועוד, והניב לעובדים תנאים העולים על אלה שקבועים בהסכם הענפי.

אתר ההסתדרות

הנהלת בזק, ועד העובדים וההסתדרות חידשו את ההסכם הקיבוצי

במסגרת הייעוץ השוטף שנותן משרדנו לארגון עובדי בזק, עו"ד אלעד מורג ליווה את צד העובדים במשא ומתן ובגיבוש הסכם קיבוצי הקובע, בין היתר, זכאות למענק חתימה בסך 40 מיליון ₪ ותנאי שכר ופרישה משופרים.

אתר ההסתדרות

הסכם קיבוצי ראשון לטייסי ק.א.ל

עו"ד נטלי שוכוביצקי ייצגה את איגוד עובדי התחבורה בהסתדרות במסגרת משא ומתן לגיבוש הסכם קיבוצי ראשון המסדיר את תנאי עבודתם ושכרם של טייסי חברת ק.א.ל - קווי אוויר למטען בע"מ. 

אתר ההסתדרות

הסכם קיבוצי לעובדי הקרקע ואחזקת המטוסים בארקיע

עו"ד אלעד מורג ייצג את איגוד עובדי התחבורה בהסתדרות במו"מ להסכם קיבוצי, הקובע שיפור בתנאי ההעסקה של עובדי אחזקת המטוסים והקרקע. במקביל, נחתם הסכם לפיו עובדים שהעסקתם בחברה תסתיים נוכח צעדי התייעלות, ייהנו מפיצויים מוגדלים של עד 200%.

אתר ההסתדרות

הסכם קיבוצי במספנות ישראל

עו"ד אלעד מורג ייצג את הסתדרות העובדים הכללית החדשה בניסוח הסכם קיבוצי ראשון בחברת מספנות ישראל, אשר העניק לעובדים, בין היתר, תוספת שכר מצטברת של כ-16%

bottom of page